Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Biłgoraja - ZMIANA STRONY BIP !

Logo - Urząd Miasta Biłgoraja - ZMIANA STRONY BIP !

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, że osoby niesłyszące i głuchonieme mogą korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Biłgoraj.


Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  1. Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Miasta Biłgoraj zamiar korzystania z tłumacza.
  2. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizytą w Urzędzie.
  3. Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia: 

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl lub www.bilgoraj.pl, lub
  2. Wysłać sms z określeniem rodzaju załatwianej sprawy i metody komunikowania się pod numerem telefonu komórkowego: 691 855 954, lub
  3. Za pomocą faksu nr 84 686 96 65, lub 
  4. Telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej sprawnie komunikacyjnie, pod numerem telefonu: 84 686 96 00, lub
  5. Wysłać e-mail z określeniem rodzaju załatwianej sprawy i metody komunikowania się pod adres: sekretariat@bilgoraj.pl, lub
  6. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą epuap.gov.pl.


Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w Urzędzie osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.